Aktualności


30 listopada 2015 roku o godz. 15:30
odbędzie się
AUDYCJA KLASY SKRZYPIEC ELIZY SCHUBERT

ZAPRASZAMY NA KONCERT PEDAGOGÓW I GOŚCI
Czwartek, 10 grudnia 2015 roku o godzinie 18.00
Aula Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu.