Najważniejsze informacje

Komunikat z 15 grudnia 2014

Zapraszam wszystkich Państwa zainteresowanych nową siedzibą Zespołu Szkół Muzycznych do zapoznania się z dokumentem o nazwie Opis ogólny przedmiotu zamówienia, który jest najważniejszą częścią PROGRAMU FUNKCJONALNO–UŻYTKOWEGO. Proszę o uwagi i propozycje ewentualnych zmian. Zwracam uwagę na odgórnie ograniczenie powierzchni użytkowej do 6900 m2.

PROGRAM wraz z REGULAMINEM konkursu otrzymają zespoły architektoniczne, biorące udział w konkursie na projekt nowej siedziby ZSM, którego ogłoszenie planowane jest na początku stycznia 2015 roku.
Wspomniany dokument jest dostępny również w wersji papierowej w sekretariacie i bibliotece.
Uwagi, opinie i komentarze do proponowanych rozwiązań będę przyjmowane do 31 grudnia br. Należy je przesyłać na adres dyrektor@zsm.poznan.pl

Program funkcjonalno-użytkowy siedziby Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu pobierz


Z góry za wszelką pomoc dziękuję
Wojciech Michalski