< Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu
photo_one

Biblioteka


ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI - CENTRUM MULTIMEDIALNEGO


Telefon do biblioteki: 061 8666-129 wewnętrzy 110


W skład Biblioteki – Centrum Multimedialnego ZSM wchodzą:
·  Wypożyczalnia książek i nut (bez wolnego dostępu do półek)
·  Czytelnia multimedialna (4 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, skaner, drukarka i jeden komputer przeznaczony dla czytelników, w celu przeglądania katalogu)

Zbiory Biblioteki – Centrum Multimedialnego ZSM:

Nuty: na wszystkie instrumenty nauczane w PSM I i II stopnia, śpiew , rytmikę, zespoły kameralne. Materiały orkiestrowe i chóralne.

Książki – teoria i historia muzyki, biografie, kształcenie słuchu, nauczanie muzyki, rytmika

Księgozbiór podręczny – płyty CD, DVD, encyklopedie, słowniki, leksykony etc. – do korzystania na miejscuZ regulaminu Biblioteki – Centrum Multimedialnego ZSM:
1. Biblioteka – Centrum Multimedialne Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

2. Z Biblioteki – Centrum Multimedialnego ZSM mogą korzystać:
a) uczniowie - na podstawie legitymacji szkolnej
b) nauczyciele i pracownicy szkoły - na podstawie dowodu osobistego
c) rodzice - na podstawie karty czytelnika dziecka i dowodu osobistego
d) młodzież innych szkół artystycznych oraz pracownicy instytucji artystycznych za wyłączną zgodą dyrektora ZSM.


Zasady wypożyczania nut i książek.

1.Każdy uczeń może pożyczyć 4 podręczniki na cały rok szkolny oraz dodatkowo 2 książki na okres miesiąca i 6 pozycji nutowych na okres jednego semestru. (licząc łącznie z wypożyczonymi i nie zwróconymi)

2.Każdy nauczyciel może pożyczyć 20 pozycji nutowych i 5 podręczników na cały rok szkolny oraz 3 książki na okres miesiąca. (licząc łącznie z wypożyczonymi wcześniej i nie zwróconymi)

3.Przed końcem roku szkolnego czytelnik zobowiązany jest zwrócić wypożyczone książki i nuty. Termin korzystania z nut można przedłużyć na okres wakacji, należy je w tym celu przynieść do biblioteki i wypożyczyć ponownie.

4.Czytelnik, który zgubi lub zniszczy dokumenty ze zbiorów bibliotecznych,
musi odkupić takie same lub inne wskazane przez bibliotekarza. W przypadku nie oddania szczególnie cennego i nieosiągalnego w księgarniach egzemplarza, czytelnik jest zobowiązany wpłacić wyznaczoną wielokrotność aktualnej wartości zagubionej książki (nut) – do dziesięciokrotnej włącznie.


Godziny otwarcia
BIBLIOTEKI-CENTRUM MULTIMEDIALNEGO:
pon. 11:30-17:30
wt. 11:30-17:30
śr. 9:30-15:30
czw. 11:30-17:30
pt. 9:30-15:30


Wszelkie pytania prosimy kierować na adres:
bibliotekazsm@op.pl


NOWOŚCI BIBLIOTECZNE w roku szkolnym 2017/2018
Podstawowe informacje o katalogu on-line
UWAGA! Katalog nie obejmuje całości zbiorów. W roku 2008 biblioteka ZSM rozpoczęła proces wprowadzania swoich zbiorów do katalogu komputerowego. Obecnie katalog zawiera opisy bibliograficzne nut, książek i płyt CD zakupionych od listopada 2008 roku.
Aby uzyskać pełną informację o księgozbiorze biblioteki należy przeszukać tradycyjny katalog :(
Katalog tradycyjny od 2009 roku nie jest aktualizowany. Aby uzyskać pełną informację o zbiorach należy korzystać z obu katalogów: kartkowego i on-line.

Copyright 2014