Lista pozycji autorstwa
Lully, Jean - Baptiste (1632-1687)

powrót na stronę z listą autorów
Saska bombonierka / Jean Baptiste Lully ; Tomaso Albinoni ; Jean Philippe Ramean ; Johann Gottlieb Graun ; Carl Heinrich Graun ; Johann Adolf Hasse.


Strony zostały wygenerowane przez program Biblioteka szkolna firmy Librus, wspomagający pracę szkolnych bibliotek.
Kontakt z firmą: http://www.librus.pl, uwagi@librus.pl, tel. (032) 350 85 86, tel./fax (032) 350 85 85