Lista pozycji autorstwa
Moraczewski, Krzysztof

powrót na stronę z listą autorów
Sztuka muzyczna jako dziedzina kultury : próba analizy kulturowego funkcjonowania zachodnioeuropejskiej muzyki artystycznej


Strony zostały wygenerowane przez program Biblioteka szkolna firmy Librus, wspomagający pracę szkolnych bibliotek.
Kontakt z firmą: http://www.librus.pl, uwagi@librus.pl, tel. (032) 350 85 86, tel./fax (032) 350 85 85