Lista pozycji autorstwa
Zbrzeźna, Alina

powrót na stronę z listą autorów
Praca z uczniem zdolnym na zajęciach z przedmiotów artystycznych. Poradnik dla nauczyciela / Celina Zbrzeźna, Anita Przybyszewska-Pietrasiak, Grażyna Ratajczak-Nadolska.


Strony zostały wygenerowane przez program Biblioteka szkolna firmy Librus, wspomagający pracę szkolnych bibliotek.
Kontakt z firmą: http://www.librus.pl, uwagi@librus.pl, tel. (032) 350 85 86, tel./fax (032) 350 85 85