Paganini, Niccoló (1782-1840)
powrót do listy hase³
Tytu³   Fantazja Moj¿esz na strunie G : Wariacje na temat z opery G. Rossiniego / Niccolo Paganini ; opracowanie wykonawcze partii skrzypiec Antoni Cofalik.
Autor   Paganini, Niccolo
 
Tytu³   24 Capricen für Violine solo : Opus 1 / Niccoló Paganini ; hrsg. Klaus Hertel.
Autor   Paganini, Niccoló
 
Tytu³   Moto perpetuo : allegro di concerto : op. 11
Autor   Paganini, Niccoló
 
Tytu³   Wariacje na skrzypce solo op. 14, " Ma³e Kaprysy "/ Niccoló Paganini ; wybór i oprac. Halina Podgórska.
Autor   Paganini, Niccoló


Strony zosta³y wygenerowane przez program Biblioteka szkolna firmy Librus, wspomagaj¹cy pracê szkolnych bibliotek.
Kontakt z firm¹: http://www.librus.pl, uwagi@librus.pl, tel. (032) 350 85 86, tel./fax (032) 350 85 85