photo_one


obrazek


Projekt “Europejski wymiar edukacji muzycznej” w ramach programu Erasmus+ jest realizowany w Zespole Szkół Muzycznych w okresie dwuletnim, od 1 czerwca 2017 roku do 31 maja 2019 roku. Celem projektu jest m.in. podniesienie umiejętności językowych nauczycieli, rozszerzenie współpracy międzynarodowej Zespołu oraz promowanie postaw tolerancji wobec różnorodności kulturowej. Program obejmuje bezpośrednio dziewiętnastu nauczycieli, których doświadczenia zebrane podczas wyjazdów zagranicznych przełożą się na działania społeczności szkolnej, jak i środowisk lokalnych oraz instytucji partnerskich. Główną metodą osiągnięcia celów są dwutygodniowe wyjazdy szkoleniowe nauczycieli do różnych państw europejskich. Tam uczestnicy będą reprezentować Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu i oferować różne formy współpracy w formie projektów eTwinning, wymian międzynarodowych, koncertów i innych. Jako szkoła staniemy się placówką innowacyjną, jeszcze bardziej łączącą edukację muzyczną z edukacją kulturową i europejską.