< Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu

HISTORIA ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH


obrazek

Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu kontynuuje tradycje poznańskich konserwatoriów działających przed 1939 rokiem, odrodzonych w różnych formach organizacyjnych po wojnie. Liczy łącznie około 600 uczniów, z którymi pracuje prawie 200-osobowa kadra nauczycielska i administracyjno-obsługowa. Każda z czterech szkół Zespołu posiada własny plan nauczania i adresuje swoją ofertę do innego odbiorcy. Kadra, siedziba – budynek przy ulicy Głogowskiej 90 w Poznaniu, a także więzy organizacyjne i ekonomiczne spajają Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu w jeden organizm. Wspólnym, choć w każdej ze szkół inaczej realizowanym zadaniem, jest wychowanie do korzystania z dóbr kultury muzycznej i ich twórczego pomnażania.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Karola Kurpińskiego, założona w 1945 roku, kształci łącznie około 300 uczniów w dwóch cyklach: sześcioletnim, do którego rekrutuje się dzieci w wieku od 6 do 8 lat i czteroletnim, adresowanym do młodzieży w wieku od 9 do 16 roku życia. Uczniowie ci równolegle uczęszczają do szkół podstawowych i ponadpodstawowych Poznania i Wielkopolski oraz studentów wyższych uczelni. Kształcą się oni na pięciu wydziałach: instrumentalnym, wokalnym, rytmiki, instrumentalistyki jazzowej i wokalistyki jazzowej. Naukę w tej szkole wieńczy dyplom zawodowy. Działają tu chóry, zespoły kameralne, orkiestra symfoniczna, big-band. Rokrocznie od 20 do 40 % absolwentów kontynuuje edukację muzyczną w uczelniach muzycznych.

Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia im. Fryderyka Chopina, założona w 1945 roku, rekrutuje młodzież w wieku od 13 do 21 roku życia, przygotowuje ją do studiów muzycznych i działalności artystycznej. Klientami tej szkoły jest około 230 uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Wielkopolski oraz studentów wyższych uczelni. Kształcą się oni na trzech wydziałach: instrumentalnym, wokalnym i rytmiki. Naukę w tej szkole wieńczy dyplom zawodowy. Działają tu chóry, zespoły kameralne, orkiestra symfoniczna, big-band. Rokrocznie od 20 do 40 % absolwentów kontynuuje edukację muzyczną w uczelniach muzycznych.

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im. Jadwigi Kaliszewskiej, założona w 1990 roku, kształci młodzież o szczególnych i wcześnie objawionych uzdolnieniach muzycznych, przygotowuje do studiów muzycznych i działalności artystycznej. Zapewnia uzyskanie wykształcenia ogólnego na poziomie szkoły podstawowej i liceum. Jest to oryginalny i unikalny w skali kraju pomysł edukacyjny, który z fazy eksperymentu przekształcił się w skuteczny i sprawny system opieki nad talentami muzycznymi (stąd zwyczajowa, używana w mediach nazwa: Poznańska Szkoła Talentów). Praktycznie wszyscy absolwenci kontynuują kształcenie artystyczne w akademiach muzycznych w Polsce, a także w ośrodkach europejskich i amerykańskich.

Policealne Studia Piosenkarskie im. Czesława Niemena , założone w 1979 roku, jest trzyletnią policealną szkołą artystyczną, przygotowującą piosenkarzy – muzyków estradowych. Szkoła (jedyna tego typu publiczna placówka w Polsce) liczy około 20 słuchaczy. Plan nauczania przewiduje m.in. zajęcia indywidualne z interpretacji piosenki, emisji głosu, fortepianu, instrumentu dodatkowego, oraz zbiorowe z ruchu scenicznego i tańca, dykcji i przedmiotów ogólnomuzycznych. Jej absolwenci realizują się na rynku muzyki rozrywkowej jako soliści, członkowie zespołów muzycznych, ostatnio także jako menedżerowie jednostek (przedsiębiorstw, agencji) artystycznych.