photo_one

Aktualności
UWAGA! ZMIANA TERMINU EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. J. Kaliszewskiej


Sprawdziany z kształcenia słuchu i wiedzy ogólnomuzycznej odbędą się 3 czerwca

Sprawdziany praktyczne - według oddzielnego harmonogramu.

Kandydatów proszę o kontakt z sekretariatem 30 i 31 maja

dyrektor ZSM
mgr Wojciech MichalskiSTATUT ZSM _ listopad 2015
pobierz