photo_one

Informacje dla uczniów:


RADA RODZICÓW PRZY ZSM POZNAŃ
60-262 Poznań, ul. Głogowska 90
KONTO BANKOWE: 32 1090 1362 0000 0001 2194 0246
z dopiskiem - darowizna na rzecz Rady Rodziców
dot. syna/córki ............... kl ............ PSM I st./PSM II st./OSM II st.

2. Wpłaty za wypożyczenie instrumentu i korzystanie z sal do ćwiczeń :
NBP O/O Poznań, 18 1010 1469 0011 6613 9134 0000
W tytule: darowizna na rzecz szkoły oraz imię i nazwisko dziecka

3. WOLNI SŁUCHACZE,KURSY PRZYGOTOWUJĄCE, uczniowie "szkółki"
oraz Muzycznej Krainy

Opłaty można uregulować na konto lub w godzinach otwarcia Sekretariatu Stowarzyszenia:
Stowarzyszenie Muzyczne Vividus
numer konta: 02 1020 4027 0000 1902 0380 6718
W tytule: imię i nazwisko dziecka, miesiąc