photo_one

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia
im. Jadwigi Kaliszewskiej


PROFESOR JADWIGA KALISZEWSKA
(15.09.1936 Warszawa – 18.03.2012 Poznań)
Skrzypaczka, pedagog, doctor honoris causa Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu (2007), z którą związana była od 1961 roku. Uhonorowana Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim, Krzyżem Oficerskim, Krzyżem Komandorskim Orderu „Polonia Restituta” (2005), Odznaką Honorową Miasta Poznania (1970) oraz nagrodą I stopnia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2006).
W 1990 roku współtworzyła, wraz z mgr Wojciechem Michalskim - dyrektorem Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu, jedyne w swoim rodzaju Liceum Muzyczne, którego założeniem było służenie utalentowanej młodzieży z całego kraju. Od początku istnienia szkoła ta nazywana była w mediach „Szkołą Talentów” (dotychczasowa nazwa: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Zespole Szkół Muzycznych w Poznaniu). Profesor Jadwiga Kaliszewska wychowała grono światowej sławy wirtuozów i wybitnych pedagogów. Jej klasę w „Szkole Talentów” ukończyli, między innymi: Michał Bryła, Sebastian Czaja, Sandra Haniszewska, Jakub Haufa, Amelia Maszońska, Bartosz Nizioł, Marta Pawłowska Anna Reszniak, Mateusz Smól, Maciej Strzelecki, Marianna Szadowiak, Maja Syrnicka, Marta Wasilewicz, Anna Ziółkowska. Nauczyciele „Szkoły Talentów”: prof. Bartosz Bryła, prof. Marcin Baranowski, prof. Mariusz Derewecki, dr hab. Ewelina Pachucka-Mazurek, mgr Karina Gidaszewska są również wychowankami Profesor Jadwigi Kaliszewskiej. Tradycje „Szkoły Talentów” związane są niepodzielnie z osobą profesor Jadwigi Kaliszewskiej. A na te tradycje składają się sukcesy konkursowe uczniów, absolwentów i pedagogów, teraźniejszość i plany artystyczne na przyszłość.


Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im. Jadwigi Kaliszewskiej
kształci młodzież o szczególnych i wcześnie ujawnionych uzdolnieniach muzycznych, przygotowującą się do profesjonalnego uprawiania muzyki. Szkoła prowadzi nauczanie przedmiotów wg planu nauczania zbieżnego z gimnazjum i liceum ogólnokształcącym. Nauka trwa sześć lat. Kończy ją egzamin dyplomowy (recital oraz egzamin ustny z historii muzyki) i matura z przedmiotów ogólnokształcących
Copyright 2014