Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Karola Kurpińskiego


obrazek

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Karola Kurpińskiego stwowa Szkoła Muzyczna I stopnia imienia Karola Kurpińskiego, założona w 1945 roku, kształci łącznie około 300 uczniów w dwóch cyklach: sześcioletnim, do którego rekrutuje się dzieci w wieku od 6 do 8 lat i czteroletnim, adresowanym do młodzieży w wieku od 9 do 16 roku życia. Uczniowie ci równolegle uczęszczają do szkół podstawowych i gimnazjów Poznania i okolic. W szkole działają chóry,zespoły kameralne, orkiestra smyczkowa. Zespoły te występują również poza szkołą, biorą też udział w wymianie zagranicznej.
Od kilku lat w szkołach muzycznych pierwszego stopnia zachodzą zasadnicze zmiany, związane przede wszystkim z rolą muzykowania zespołowego. Wzrasta ranga edukacyjna zespołów instrumentalnych, wokalnych, orkiestr i chórów. Uczniowie oraz ich rodzice, w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu głównego decydują w połowie cyklu nauczania, tj. po trzeciej klasie cyklu sześcioletniego i po drugiej klasie cyklu czteroletniego o wyborze formy dalszego kształcenia w jednym z działów: instrumentalnym lub muzykowania zespołowego.
Baza instrumentów muzycznych, pozostająca do dyspozycji naszych uczniów jest na bieżąco uzupełniana. Posiadamy dobrze wyposażoną pracownię perkusyjną. Zapewniamy opiekę lutniczą wszystkim instrumentom smyczkowym.
W szkole działają zespoły muzyczne, do których dzieci i młodzież kwalifikowana jest w zależności od specjalizacji, jaką reprezentuje /od tego, na jakim gra instrumencie. Uczniowie klas instrumentów dętych mogą należeć do orkiestry dętej – w zależności od stopnia zaawansowania gry na instrumencie. Uczniom klas fortepianu i gitary oferujemy zajęcia w chórze. Uczniowie instrumentów smyczkowych należą do orkiestry smyczkowej. Wszyscy uczniowie muzykują w zespołach kameralnych
Edukacja muzyczna to nie tylko zajęcia w budynku szkoły, ale codzienne, często mozolne ćwiczenia na instrumencie. Rezultaty tej pracy służą rozwojowi muzycznemu i prezentowane są na egzaminach, przeglądach, audycjach, koncertach, przesłuchaniach Centrum Edukacji Artystycznej i konkursach muzycznych. Tylko w dwóch ostatnich latach szkoła może poszczycić się 87 laureatami konkursów i przesłuchań. Szkoła muzyczna kształtuje ważne w życiu cechy takie, jak: kreatywność, pracowitość, systematyczność, odpowiedzialność za pracę własną i zespołu, umiejętność pokonywania stresu.
Każdego roku kończy szkołę około 50 uczniów. 30% kontynuuje edukację muzyczną. Wśród absolwentów PSM I st. imienia K. Kurpińskiego są zarówno luminarze polskiej kultury, jak i wybitni przedstawiciele innych zawodów. Absolwent wyposażony w podstawowe umiejętności muzyczne, wrażliwy na piękno i aktywnie uczestniczący w życiu kulturalnym, posiadający wymienione zalety - to cel działań szkoły.