< Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu
photo_one

POLICEALNE STUDIUM PIOSENKARSKIE
IM. CZESŁAWA NIEMENA


Utworzone w 1979 roku, decyzją Ministerstwa Kultury i Sztuki, jest jedną ze szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu.
W trzyletnim cyklu kształcenia, plan nauczania przewiduje m.in. zajęcia indywidualne ze śpiewu, grę aktorską, taniec, czy kształcenie słuchu. Realizacja koncertów oraz licznych projektów muzycznych daje słuchaczom niezbędne przygotowanie do podjęcia własnej drogi artystycznej. Po zdaniu egzaminów końcowych, słuchacze otrzymują dyplom aktora scen muzycznych

Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna i odpowiedni program nauczania sprawia, że wielu absolwentów z powodzeniem uprawia zawód piosenkarza. Wśród najbardziej znanych szerokiej publiczności są: Katarzyna Wilk, Barbara Melzer, czy Justyna Szafran.


OSIĄGNIĘCIA SŁUCHACZY PSP