photo_one

PSYCHOLOG SZKOLNYKiedy psycholog może pomóc? Jeżeli:
- Czujesz, że nikt Cię nie rozumie.
- Nie potrafisz dogadać się z kolegami, rodzicami, nauczycielami.
- Masz kłopoty rodzinne.
- Chcesz porozmawiać o swoich problemach.
- Masz trudności z nauką lub w kontaktach z innymi ludźmi.
- Doświadczasz sytuacji kryzysowej.
- Wiesz o problemach przyjaciół, ale nie wiesz jak im pomóc.
- Nie wiesz jakie studia wybrać i gdzie szukać pracy.
- Jesteś zainteresowany rozwojem własnego potencjału.

Przyjdź i porozmawiaj.
Psycholog szkolny pełni dyżury:

Poniedziałki 8.00 - 13.00 (pok. 111)
Środy 15.00 - 18.00, 19:35 - 20:30 (pok. 111)

(W godz. 18:00 - 19:30 zajęcia dydaktyczne dla uczniów ZSM w ramach IZE)

Zakres działań psychologa obejmuje m.in:
- działania diagnozujące trudności w nauce i zachowaniu,
- pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów i ich rodzin,
- pomoc psychologiczną oraz działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych,
- psychoedukację i psychoprofilaktykę,
- wspomaganie nauczycieli i rodziców w trudnych sytuacjach wychowawczych.
Zapraszam

Pamiętaj!
„Krocz swoją własną drogą!
Idąc każdą inną błądzisz.”
(Gitta Mallasz)