photo_one
obrazek

Wpłaty na rzecz Rady Rodziców należy dokonać na konto:
nr : 32 1090 1362 0000 0001 2194 0246
z dopiskiem - na rzecz Rady Rodziców dot. syna/córki ..kl.. PSM I st./PSM II st./OSM II st.
Za każdą wpłatę wszystkim wpłacającym bardzo dziękujemy!
Pamiętajmy ! Rada Rodziców działa dla dobra szkoły i uczniów !


kontakt
rada.rodzicow@zsm.poznan.pl

Do pobrania:
Regulamin RR _ 31.10.2017
Preliminarz wydatków w roku szkolnych 2019/2020 RR

SKŁAD RADY RODZICÓW 2019/2020:


Przewodniczący Piotr Łopiński

Wiceprzewodnicząca Anna Dudziak

Sekretarz Malwina Ejchsztet

Skarbnik Remigiusz Karalus 

Dagmara Hofmańska

Jolanta Korczak

Barbara Zenkteler - Noculak

 

Komisja Rewizyjna:

Karolina Lewandowska - Sanigórska przewodnicząca

Mariia Lisovska

Agnieszka Szczepaniak