photo_one
obrazek

Wpłaty na rzecz Rady Rodziców należy dokonać na konto:
nr : 32 1090 1362 0000 0001 2194 0246
z dopiskiem - na rzecz Rady Rodziców dot. syna/córki ..kl.. PSM I st./PSM II st./OSM II st.
Za każdą wpłatę wszystkim wpłacającym bardzo dziękujemy!
Pamiętajmy ! Rada Rodziców działa dla dobra szkoły i uczniów !

kontakt
rada.rodzicow@zsm.poznan.pl

Do pobrania:
Regulamin RR _ 31.10.2017
Preliminarz wydatków w roku szkolnych 2017/2018 RR

SKŁAD RADY RODZICÓW 2017/2018:


Przewodnicząca: Marzenna Borna
Wiceprzewodnicząca; Agnieszka Świdzyńska
Wiceprzewodniczący ; Piotr Łopiński
Sekretarz ; Edyta Lisiak
Skarbnik ; Remigiusz Karalus

Członkowie RR:
Dagmara Hofmańska
Marzena Koczorowska
Krystyna Mikosz
Ewa Mińska
Jolanta Nurek
Karolina Olek-Hrab
Justyna Wożniak
Ewa Ziętek

Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca; Anna Dudziak
Członkowie; Marzena Fink-Stelmasiak
Joanna Rakowicz