photo_one

Rekrutacja do OSM


ANKIETA KANDYDATA DO OSM II st.pobierz


Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej OSM II st. powinni mieć ukończoną szkołę podstawową, przygotowanie muzyczne, dorobek koncertowy i konkursowy w zakresie wybranej specjalności, wykraczające ponad wymagania określone w podstawach programowych dla szkoły muzycznej pierwszego stopnia. Powinni być gotowi do intensywnego kształcenia muzycznego na poziomie profesjonalnym. O przyjęcie mogą ubiegać się również kandydaci do wyższych klas, o zaawansowaniu muzycznym odpowiednim do wykształcenia ogólnego. Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego, który obejmuje te same sprawdziamy, co egzamin wstępny do PSM II st. Program sprawdzianu praktycznego powinien zawierać utwory o łącznym czasie nie przekraczającym 30 minut, w tym utwory o charakterze wirtuozowskim.Drzwi otwarte: soboty 16 marca i 6 kwietnia 2019 roku – godz. 12.00 – Aula ZSM

Copyright 2014