photo_one

SZKÓŁKA MUZYCZNA
STOWARZYSZENIA MUZYCZNEGO VIVIDUS

ANKIETA ZAPISU DO STOWARZYSZENIA i WNIOSEK O WYPOŻYCZENIE INSTRUMENTU
pobierz w formacie pdf

Dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie lub przesłac skanem na adres vividus@wp.pl
Zapisy na nowy rok szkolny od 1 września.

W ramach Stowarzyszenia Muzycznego Vividus działa SZKÓŁKA MUZYCZNA, która jest placówką edukacyjną kształcącą zarówno uczniów początkujących jak i zaawansowanych w zakresie:

gry na instrumentach muzycznych:

* fortepian, akordeon, skrzypce, flet, altówka, wiolonczela, kontrabas, obój, gitara klasyczna, gitara jazzowa, klarnet, fagot, puzon, saksofon, trąbka, róg, perkusja
*śpiewu solowego
*muzyki rozrywkowej

Lekcje odbywają się indywidualnie z nauczycielem we wspólnie uzgodnionym terminie. Gry uczą nauczyciele Zespołu Szkół muzycznych w Poznaniu, którzy z doskonałym podejściem pedagogicznym potrafią przekazać wiedzę i technikę gry.

Vividus oferuje również możliwość kształcenia w zakresie przedmiotów ogólnomuzycznych.
Edukacja w szkółce daje możliwość przygotowania do egzaminów wstępnych do publicznych szkół muzycznych.

ZAJĘCIA GRUPOWE UZUPEŁNIAJĄCE
Zajęcia dla dzieci w wieku 7-9 lat : rytmika i zajęcia umuzykalniające (solfeż, zapis nutowy, śpiewanie ze słuchu) nauczyciel mgr Krystyna Jarosz-Derewecka. Zajęcia odbywają się w soboty.

Zajęcia teoretyczne dla dzieci i młodzieży - nauczyciel: mgr Joanna Piechowiak-Bródka.

Nauka w szkółce jest odpłatna i trwa dowolny okres, zależnie od potrzeb i możliwości ucznia.
Zapisy trwają przez cały rok szkolny!Regulamin zajęć w szkółce muzycznej Stowarzyszenia Muzycznego Vividus

1.Zajęcia w szkółce muzycznej (gra na instrumentach, śpiew solowy, piosenka) odbywają się indywidualnie.

2.Godziny ustalane są z nauczycielem przedmiotu oraz dopasowane zostają do planu zajęć ucznia i nauczyciela.

3.Zajęcia z teorii muzyki lub rytmiki prowadzone są grupowo o jednej ustalonej godzinie.

4.Opłatę za lekcje wnosi się do 5 każdego miesiąca.

Kosz 1 lekcji 45' wynosi 55 zł, 1 lekcji 30' - 45 zł.

Lekcje grupowe (teorii i rytmiki) kosztują 30 zł za 1,5 godziny zegarowej.

5.W przypadku powiadomienia nauczyciela z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem o nieobecności ucznia na zajęciach indywidualnych, zajęcia te mogą być odrobione w innym terminie.

6.Zajęcia, które nie odbyły się z winy ucznia (nieobecność nie została wcześniej zgłoszona) nie podlegają odliczeniu i muszą być zapłacone.

KONCERT UCZNIÓW SZKÓŁKI MUZYCZNEJ VIVIDUS - 14 czerwiec 2019


KONCERT UCZNIÓW SZKÓŁKI MUZYCZNEJ VIVIDUS - czerwiec 2010
numer konta: Stowarzyszenie Muzyczne VIVIDUS ul. Głogowska 90, 60-262 Poznań
02 1020 4027 0000 1902 0380 6718