REKRUTACJA

Ponawiamy serdecznie zaproszenie do szkół Zespołu.
Troska o zdrowie i zapewnienie najwyższych standardów skłoniła nas do podjęcia decyzji o przesunięciu początku rekrutacji na 5 czerwca br. Planujemy przeprowadzenie badania uzdolnień muzycznych i egzaminów wstępnych do poszczególnych szkół Zespołu w sposób tradycyjny, z obecnością kandydatów w szkole. Jeśli będzie taka konieczność, przeprowadzimy w tym samym terminie rekrutację za pośrednictwem Internetu. Prosimy wszystkich kandydatów i ich opiekunów o sprawdzenie możliwości technicznych w tym zakresie. Kandydaci do OSM II st., PSM IIst.i PSP powinni już dziś nagrać filmy prezentujące ich umiejętności gry na instrumencie i predyspozycje wokalne. Instruktaż dotyczący tych filmów zostanie opublikowany niebawem.

Z poważaniem

Wojciech Michalski
p.o. dyrektora


Przypominamy, że kwestionariusze zgłoszeniowe (bez załączników, bez podpisów) należy wysyłać w formacie pdf na adres: rekrutacja@zsm.poznan.pl

DO POBRANIA:

KWESTIONARIUSZ I st.
KWESTIONARIUSZ I st. - 2 wybór
KWESTIONARIUSZ I st. - 3 wybór
KWESTIONARIUSZ PSM II st.
KWESTIONARIUSZ OSM II st.
KWESTIONARIUSZ PSP

Dlaczego warto kształcić się w szkole muzycznej? klik

aktualizacja:07.05.2020