REKRUTACJA


28.05.2020


Badanie przydatności kandydatów do PSM I stopnia i egzaminy wstępne do PSM II stopnia, OSM II stopnia i PSP zostaną przeprowadzone za pośrednictwem Internetu. Prosimy wszystkich kandydatów i ich opiekunów o sprawdzenie możliwości technicznych w tym zakresie. W wyznaczonym dniu i godzinie komisja połączy się z kandydatem i przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną. Ponadto kandydaci do OSM II st., PSM II st. i PSP rekrutowani będą na podstawie filmów prezentujących ich umiejętności gry na instrumencie i predyspozycje wokalne. O nagranie filmu prosimy także kandydatów do klas wyższych PSM I st.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA NAGRYWANIA FILMU:
1. Nagranie musi zostać zrealizowane jednym ujęciem, nie może być edytowane, ani sklejane z kilku nagrań.
2. Na nagraniu musi być widoczna pełna sylwetka kandydata i aparat gry.
3. Czas trwania nagrania: do 10 minut.
4. Wymagany repertuar:
    • utwór wolny (spokojny, kantylenowy, romantyczny),
    • utwór szybki (wirtuozowski, etiudowy, techniczny).
   Prosimy także o przedstawienie się na początku filmu (imię, nazwisko, do jakiej szkoły kandydat zdaje).
5. Zrealizowany film należy umieścić w serwisie YouTube, a link do niego przesłać na adres: rekrutacja@zsm.poznan.pl do 5 czerwca br. W celach bezpieczeństwa polecamy ustawić widoczność filmu jako Niepubliczny (wówczas dostęp do nagrania będzie miała wyłącznie osoba dysponująca linkiem).
W opisie nagrania proszę umieścić imię i nazwisko kandydata, wykonywany program, a także nazwę szkoły, do której kandydat zdaje.
6. Bardzo prosimy nie przysyłać plików z filmami na adresy mailowe szkoły!

Przypominamy, że kwestionariusze zgłoszeniowe (bez załączników, bez podpisów, wypełnione komputerowo) należy wysyłać w formacie pdf na adres: rekrutacja@zsm.poznan.plDlaczego warto kształcić się w szkole muzycznej? klik

aktualizacja:07.05.2020