photo_one

DRUKI, TERMINY, KURSY PRZYGOTOWUJĄCE

Kandydaci składają komplet dokumentów w terminie
od 9 marca 2020 do poniedziałku 11 maja 2020 do godz. 17:00 !!!
Po 11 maja dokumenty nie będą przyjmowane.

Stowarzyszenie Muzyczne VIVIDUS organizuje KURS PRZYGOTOWAWCZY do egzaminów wstępnych do szkół muzycznych I i II st. szczegóły

DO POBRANIA:

KWESTIONARIUSZE I st.
do rozpakowania pliku potrzebny jest program np. 7-Zip
KWESTIONARIUSZ II st
KWESTIONARIUSZ PSP
KWESTIONARIUSZ OSM
DRZWI OTWARTE: 7 marca i 4 kwietnia 2020
PSM I st 11:00
PSM II st., OSM II st. 12:00
PSP 13:00
EGZAMINY WSTĘPNE:
PSM I st. egz. praktyczny 30 maja 2020
PSM I st testy muzyczne cykl 4-letni 25 maja 2020
PSM I st testy muzyczne cykl 6-letni 21 i 22 maja 2020
PSM II st. 29 maja 2020
PSP 30 maja 2020
OSM II st. 29 maja 2020