photo_one

DO POBRANIA:KWESTIONARIUSZE I st.
do rozpakowania pliku potrzebny jest program np. 7-Zip

KWESTIONARIUSZ II st

KWESTIONARIUSZ PSP

KWESTIONARIUSZ OSM


OGŁOSZENIE WYNIKÓW REKRUTACJI DO SZKÓŁ ZESPOŁU NASTĄPI
W ŚRODĘ 7 CZERWCA OK. GODZINY 12:00

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA BĘDZIE POZNAĆ TYLKO OSOBIŚCIE W SEKRETARIACIE SZKOŁY.