photo_one
TERMINARZDO POBRANIA:

KWESTIONARIUSZE I st.
do rozpakowania pliku potrzebny jest program np. 7-Zip
KWESTIONARIUSZ II st
KWESTIONARIUSZ PSP
KWESTIONARIUSZ OSM

Stowarzyszenie Muzyczne VIVIDUS organizuje KURSY PRZYGOTOWAWCZE do egzaminów wstępnych do szkół muzycznych I i II st.
Termin: 6.04, 13.04, 27.04, 11.05, 18.05.2019
Zapisy od 1 marca 2019 - telefonicznie 61 8666-129
Cały kurs obejmuje 5 spotkań po 1,5 godziny zegarowej.
Koszt 200 zł, płatne w kasie Stowarzyszenia lub na konto: 02 1020 4027 0000 1902 0380 6718 w tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko uczestnika z dopiskiem kurs
DRZWI OTWARTE: 16.03 i 6.04.2019
PSM I st 11:00
PSM II st., OSM II st. 12:00
PSP 13:00
EGZAMINY WSTĘPNE:
PSM I st 25 maja 2019
PSM I st cykl 4-letni 20 maja 2019
PSM I st cykl 6-letni 21 i 22 maja 2019
PSM II st. 24 maja 2019
PSP 25 maja 2019
OSM II st. 24 maja 2019