photo_one

20 lat temu, w 1995 roku, grupa około dwudziestu osób postanowiła zrobić „coś więcej” dla całej społeczności Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu. Mieliśmy bardzo skromne zaplecze, zero finansów , ale „żarliwe” serca i wiele dobrej woli. Stąd narodził się Vividus (z łac. pełen życia, żywotny, żarliwy, żwawy) - Stowarzyszenie Muzyczne , które swoją działalnością do dnia dzisiejszego wpisuje się w życie szkoły jako partner, sojusznik, a także organizator życia muzycznego. Prowadzone przez Vividus Szkółka Muzyczna, działająca na zasadach Ogniska Muzycznego, oraz Muzyczna Kraina, wprowadzająca przedszkolaków w świat muzyki, są formami edukacji nastawionymi przede wszystkim na umuzykalnienie . Równocześnie – co nie jest bez znaczenia – odkrywamy dzieci i młodzież uzdolnione muzycznie , która mogą podjąć trud nauki w szkole muzycznej.

Wiele inicjatyw podjętych przez Stowarzyszenie Muzyczne wykracza poza mury szkoły. W latach 2002 - 2012 Vividus wspierał Wiosenne Spotkania Muzyczne w Krześlicach , a następnie w Podstolicach, w których brali udział uczniowie szkół muzycznych Wielkopolski i Poznania. Był obecny przy realizacji rocznicowych obchodów „Chopin 2010” i „Lutosławski 2013”. Dzięki Stowarzyszeniu zostały wydane trzy płyty, w ich nagraniu wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych i Słuchacze Policealnego Studium Piosenkarskiego ( „Goń latawce”, „Młodzież gra Chopina” i „Chopin Spojrzenia”). Obecnie jednym z większych projektów współorganizowanych przez Stowarzyszenie jest Ogólnopolski Festiwal Piosenki w Luboniu, który jest jednocześnie konkursem wykonawczym.


Vividus wspiera Szkołę materialnie, dofinansowując wiele inicjatyw szkolnych: konkursy, szkolenia i warsztaty naszych uczniów i nauczycieli, zakup sprzętu audiowizualnego, nagrania płytowe, a w ostatnich latach wniósł bardzo znaczący wkład w zakup instrumentów muzycznych.

Od dwóch lat Stowarzyszenie jest fundatorem Stypendiów Artystycznych dla najzdolniejszych uczniów. Nazwaliśmy je w skrócie Vividusy. Są wyrazem uznania i zachętą do pracy nad rozwojem talentu i osobowości. Chcielibyśmy, aby były widomym znakiem zdobytej w naszej Szkole edukacji i pozostawiły w dobrej pamięci czas w niej spędzony. Czujemy się potrzebni i to jest satysfakcja dla wszystkich udzielających się i pracujących w Stowarzyszeniu osób.

Stowarzyszenie działa od 1995 roku, jego celem jest wspomaganie działalności Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu, pielęgnowanie tradycji szkół skupionych w Zespole, opieka nad dziećmi i młodzieżą uzdolnioną muzycznie, szerzenie wiedzy muzycznej i umuzykalnianie poprzez organizowanie różnych form usług pedagogicznych.

W ramach Stowarzyszenia działają:

SZKÓŁKA MUZYCZNA nauka gry na instrumentach oraz śpiewu a także zajęcia teoretyczne (grupowe)
-czytaj więcej

MUZYCZNA KRAINA zajęcia dla dzieci od 3 do 6 lat - czytaj więcej

Sekretariat Stowarzyszenia w czynny w godz.:
pon. 9:00 - 14:00
wt. 9:00 - 14:00
śr. 11:00 - 14:00
czw. 11:00 - 14:00
pt. 9:30 - 14:00


Opłaty za lekcje można uregulować w godzinach otwarcia Sekretariatu Stowarzyszenia lub na konto.
numer konta: 02 1020 4027 0000 1902 0380 6718


PREZES STOWARZYSZENIA: mgr Małgorzata Zawiejska
DYREKTOR BIURA STOWARZYSZENIA: mgr Antoni Urban
SEKRETARIAT: mgr Kinga Pawlicka