WYPOŻYCZANIE INSTRUMENTÓW


Uczniowie szkoły mogą wypożyczać instrumenty do nauki gry w ramach zasobów instrumentarium, którym dysponuje szkoła.
Wysokość darowizny za wypożyczenie instrumentu ustalona na rok szkolny 2021/2022 wynosi 100,00 zł. za semestr.

Wpłaty można dokonywać na konto Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu:
NBP O/O Poznań, 18 1010 1469 0011 6613 9134 0000
W tytule: Wpłata na rzecz szkoły oraz imię i nazwisko dziecka (instrument, sala)

WNIOSEK O WYPOŻYCZENIE INSTRUMENTU pobierz