Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia
im. Jadwigi Kaliszewskiej


obrazek

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia została założona w 1990 roku w ramach Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu. Kształci w trybie sześcioletnim młodzież o szczególnych i wcześnie ujawnionych uzdolnieniach muzycznych, przygotowuje do studiów muzycznych i samodzielnej działalności artystycznej. Zapewnia uzyskanie wykształcenia ogólnego na poziomie siódmej i ósmej klasy szkoły podstawowej i liceum.

Autorką idei szkoły opiekującej młodymi talentami jest prof. Jadwiga Kaliszewska (1936 – 2012) skrzypaczka i pedagog z areopagu najbardziej zasłużonych dla polskiej wiolinistyki. Z jej inicjatywy współpracę ze szkołą podjęli wybitni profesorowie Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, m. in.: Waldemar Andrzejewski, Alicja Kledzik, Andrzej Tatarski, Elżbieta Wiechowicz-Karolak, Piotr Zaleski, do których dołączyli z czasem ich asystenci, dziś samodzielni nauczyciele akademiccy: Marcin Baranowski, Bartosz Bryła, Karina Gidaszewska, Maciej Pabich, Tomasz Lisiecki, i inni. Stało się zadość woli całej społeczności szkolnej, aby w rocznicę niespodziewanej śmierci Pani Profesor nadać szkole Jej imię. W marcu 2017 roku odbyła się w szkole pierwsza edycja Festiwalu im. Jadwigi Kaliszewskiej (autor koncepcji: Jan Romanowski), której celem jest szeroko pojęta promocja OSM II st. Program tej corocznej imprezy zawiera lekcje mistrzowskie, wykłady i konkursy wykonawcze dla specjalności nauczanych w szkole.

OSM II st. imienia Jadwigi Kaliszewskiej w ZSM w Poznaniu jest jedyną tego typu szkołą w zachodniej części kraju, oryginalnym pomysłem edukacyjnym, który z fazy eksperymentu przekształcił się w skuteczny system opieki nad talentami muzycznymi (stąd zwyczajowa nazwa: Poznańska Szkoła Talentów). Aktualnie kształci ok. 60 uczniów, w tym znaczną grupę spoza Poznania. Ta niewielka „załoga” śmiało konkuruje na wielu polach z najlepszymi szkołami muzycznymi kraju i Europy. O standardzie wykształcenia ogólnego świadczą wyniki matur lokujące szkołę w czołówce szkół Wielkopolski.

W szkole występują specjalizacje takie same jak na Wydziale Instrumentalnym PSM II stopnia. Podobna jest też struktura egzaminu wstępnego, z tą różnicą, że od kandydata wymaga się już dużego zaawansowania muzycznego, najlepiej potwierdzonego udziałem we współzawodnictwie wykonawczym oraz deklaracji rozwoju w kierunku zawodowym.

Uczniowie Szkoły Talentów są w związku ze specyfiką swej edukacji bardzo często uczestnikami i laureatami konkursów, chociaż rywalizacja konkursowa nie jest celem ich edukacji muzycznej, a jedynie jej ważnym składnikiem. W krótkiej, bo zaledwie 28 – letniej historii uczniowie szkoły niemal 600 razy zostali laureatami konkursów krajowych i zagranicznych.

Prawie wszyscy absolwenci rozpoczynają studia w akademiach muzycznych kraju i zagranicy. Wielu z nich po studiach pracę artystyczną łączy z pedagogiczną, również w Zespole Szkół Muzycznych.