< Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu

SZKÓŁKA MUZYCZNA STOWARZYSZENIA MUZYCZNEGO VIVIDUS

WYPEŁNIJ ONLINE - ZAPISY TRWAJĄ PRZEZ CAŁY ROK

W ramach Stowarzyszenia Muzycznego Vividus działa SZKÓŁKA MUZYCZNA, która jest placówką edukacyjną kształcącą zarówno uczniów początkujących jak i zaawansowanych w zakresie:

- gry na instrumentach muzycznych: fortepian, akordeon, skrzypce, flet, altówka, wiolonczela, kontrabas, obój, gitara klasyczna, gitara jazzowa, klarnet, fagot, puzon, saksofon, trąbka, róg, perkusja
- śpiewu solowego
- muzyki rozrywkowej

Lekcje odbywają się indywidualnie z nauczycielem we wspólnie uzgodnionym terminie. Gry uczą nauczyciele Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu, którzy z doskonałym podejściem pedagogicznym potrafią przekazać wiedzę i technikę gry. Edukacja w szkółce daje możliwość przygotowania do egzaminów wstępnych do publicznych szkół muzycznych.

Nauka w szkółce jest odpłatna i trwa dowolny okres, zależnie od potrzeb i możliwości ucznia.

Regulamin zajęć w szkółce muzycznej Stowarzyszenia Muzycznego Vividus

1.Zajęcia w szkółce muzycznej (gra na instrumentach, śpiew solowy, piosenka) odbywają się indywidualnie.
2.Godziny ustalane są z nauczycielem przedmiotu oraz dopasowane zostają do planu zajęć ucznia i nauczyciela.
3.Zajęcia z teorii muzyki lub rytmiki prowadzone są grupowo o jednej ustalonej godzinie.
4. Opłaty za lekcje należy uregulować do 10 każdego miesiąca na konto: : 02 1020 4027 0000 1902 0380 6718 z dopiskiem imię i nazwisko dziecka, miesiąc, nazwisko nauczyciela. Kosz 1 lekcji 45' wynosi 55 zł, 1 lekcji 30' - 45 zł.
5.W przypadku powiadomienia nauczyciela z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem o nieobecności ucznia na zajęciach indywidualnych, zajęcia te mogą być odrobione w innym terminie.
6.Zajęcia, które nie odbyły się z winy ucznia (nieobecność nie została wcześniej zgłoszona) nie podlegają odliczeniu i muszą być zapłacone.


KONCERT UCZNIÓW SZKÓŁKI MUZYCZNEJ VIVIDUS - 14 czerwiec 2019